Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995

Kazalo

374. Odredba o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.02), stran 558.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motornih koles glede na emisijo hrupa (št. 41.02)
1 SPLOŠNO
1.1 Dvokolesna motorna kolesa, razen tistih, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 50 km/h, morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na emisijo hrupa, ki ga povzročajo dvokolesna motorna kolesa, razen tistih, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 50 km/h.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Motorno kolo, njegov pogonski motor in sistem za dušenje zvoka morajo biti konstruirani, izdelani in vgrajeni tako, da kljub možnim vibracijam in drugim vplivom motorno kolo v pogojih normalne rabe ustreza zahtevam te odredbe.
3.1.2 Sistem za dušenje zvoka mora biti konstruiran, izdelan in sestavljen tako, da je odporen proti vplivu korozije, ki ji je izpostavljen.
3.1.3 Vsako motorno kolo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki:
(a) ime proizvajalca
(b) vrednost hrupa v dB(A), izmerjena pri testu v mirovanju
(c) število vrtljajev pogonskega motorja pri 3/4 S, če S ne presega 5000 min-1, oziroma pri 1/2 S, če S presega 5000 min-1 (S je tisto število vrtljajev pogonskega motorja, pri katerem le-ta razvije največjo moč)
(d) število vžigov na vsak valj pri dveh vrtljajih pogonskega motorja
Ti podatki morajo biti na lahko dostopnem mestu.
3.2 Zahteve glede nivoja hrupa
3.2.1 Merilni postopki
3.2.1.1 Emisijo hrupa, ki ga povzroča motorno kolo, je treba meriti po obeh postopkih, ki ju predpisuje ta odredba, in sicer v vožnji in v mirovanju. Podatek o nivoju hrupa motornega kolesa v mirovanju se uporablja kot referenčni podatek za kontrolo motornih koles v uporabi.
3.2.1.2 Obe vrednosti nivoja hrupa, izmerjeni po postopku iz točke 3.2.1.1, je treba vpisati v poročilo o preskusu in homologacijski dokument.
3.2.1.3 Nivo hrupa, ki ga povzroča motorno kolo v vožnji, izmerjen po določilih te odredbe, ne sme presegati naslednjih vrednosti po posameznih kategorijah (za nova motorna kolesa):
-----------------------------------------------------------------------
Kategorija motornega   Prostornina pogonskega   Nivo hrupa
Kolesa          motorja (cc)        v dB(A)
-----------------------------------------------------------------------
Prva kategorija      cc< 80 ccm         75
Druga kategorija     80 ccm < cc < 175 ccm    77
Tretja kategorija     cc > 175 ccm        80
-----------------------------------------------------------------------
3.3 Dodatne zahteve glede sistemov za dušenje zvoka oziroma za elemente, ki so polnjeni z vlaknatimi materiali
3.3.1 Če je motorno kolo opremljeno z napravo za dušenje zvoka na izpuhu, je treba upoštevati določila o preskušanju le-te v skladu s to odredbo. Če je sesalna odprtina pogonskega motorja opremljena z zračnim filtrom in/ali dušilcem sesalnega zvoka, ki je potreben za doseganje skladnosti z dovoljenim nivojem hrupa, se šteje, da so te naprave sestavni del skupne naprave za dušenje zvoka in morajo vse ustrezati določilom te odredbe.
3.3.2 Homologacijskemu certifikatu mora biti priložena skica oziroma risba naprave za dušenje zvoka.
3.3.3 Naprava za dušenje zvoka mora imeti čitljivo in neizbrisno oznako proizvajalca in tipa naprave.
4 PRESKUŠANJE MOTORNEGA KOLESA
4.1 Preskušanje motornega kolesa v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 41.02. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 41.02 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA MOTORNEGA KOLESA
5.1 Homologacija motornega kolesa v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 41.02. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost motornih koles v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju motornih koles glede emisije hrupa (št. 41.01) - (Uradni list RS, št. 5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati:
7.2.1 za nova motorna kolesa prve in tretje kategorije (točka 3.2.1.3) od 1. oktobra 1995 dalje,
7.2.2 za nova motorna kolesa druge kategorije pa od 31. decembra 1996 dalje.
Št. 6.1-03/94-005/17
Ljubljana, dne 30. septembra 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost