Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3265. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, stran 11132.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 23. 11. 2016 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 
I. 
Ugotovi se, da je članici Tini Kokelj (dekliško Zajec), na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 21. 10. 2016, predčasno prenehal mandat članice Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0018/2014
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.