Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2927. Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B), stran 9441.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. oktobra 2016.
Št. 003-02-7/2016-4
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH (ZMV-B) 
1. člen
V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) se v drugem odstavku 31. člena za besedo »starodobnik« dodata vejica in beseda »moped«.
2. člen 
Za četrtim odstavkom 50. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je starejše od roka, ko bi moralo vozilo enake kategorije po prvem odstavku tega člena opraviti prvi tehnični pregled.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Po 1. maju 2017 morajo biti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-04/16-2/20
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EPA 1337-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti