Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje, stran 9142.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. redni seji dne 11. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje 
1. člen
V Pravilniku o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 7/11, 34/12 in 16/15) se za drugim odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru podaljšanega porodniškega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, se mesto za otroka, ki je bil sprejet v vrtec, rezervira do zaključka podaljšanega starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.«.
2. člen 
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru rezervacije mesta za otroka na podlagi tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, vrtec in starš skleneta dodatek k pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Z dodatkom se določi, da v primeru, če starš po izpolnjenem pogoju za vstop otroka v vrtec le-tega ne vključi, vrtec izstavi staršem račun v višini 173 EUR mesečno, z namenom povrnitve stroškov rezervacije.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-4/2015
Celje, dne 11. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti