Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000

Kazalo

250. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 1999, stran 502.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 11. redni seji dne 28. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kostel za leto 1999 (Uradni list RS, št. 74/99) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Kostel za leto 1999 je določen v skupni višini 120,625.141 SIT od tega
v SIT
---------------------------------------------------------------------------
                  Prihodki            Odhodki
---------------------------------------------------------------------------
Davčni prihodki          64,118.000
Nedavčni prihodki         4,439.102
Od prodaje osnov. sred.          –
Transferni prihodki        52,068.039
Tekoči odhodki          35,765.520
Tekoči transferi         23,523.740
Investicijski odhodki       61,335.881
Skupaj              120,625.141          120,625.141
---------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 21/99-1
Vas, dne 28. decembra 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.