Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2439. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito), stran 8243.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito)
1. člen 
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, sprejetem na 86. seji, dne 16. junija 2016, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme izobraževalni program za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito) (skrajšano ime: Opismenjevanje).
2. člen 
(1) Izobraževalni program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno veljaven.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-51/2016
Ljubljana, dne 24. avgusta 2016
EVA 2016-3330-0038
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost