Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava, stran 3722.

  
Na podlagi 52. in v skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. členom Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 14. seji dne 7. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava 
1. člen
V Odloku Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14 in 87/14) se v drugem odstavku 66. člena Odloka o OPN doda alineja:
»– 12713 stavbe za spravilo pridelka: samo v EUP SL22 in OR11;«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-6
Vipava, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost