Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

786. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 924/2 in parc. št. 924/8, k.o. 1804 – Češnjice, stran 2657.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. seji dne 7. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 924/2 in parc. št. 924/8, k.o. 1804 – Češnjice
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremični s parc. št. 924/2 v izmeri 32 m2 in parc. št. 924/8 v izmeri 3 m2, k. o. 1804 – Češnjice, s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406-0012/2004-14
Ivančna Gorica, dne 7. marca 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.