Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

335. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjo kandidatko, stran 1099.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB 3) (Uradni list RS, št. 94/07 in Uradni list št. 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija
u g o t o v i l a, 
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjo kandidatko z liste 2 SOCIALNI DEMOKRATI, to je:
Tanja Trobiš, roj. 2. 7. 1969, Gotovlje 55, po poklicu: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: delo v knjižnici.
Kandidatka je dne 1. februarja 2016 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-07-0001/2016
Žalec, dne 1. februarja 2016
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Simon Krčmar l.r.