Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje, stran 1066.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. in četrtega odstavka 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 26. 1. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/15) se Priloga: »Kriteriji in merila za sofinanciranje« spremeni tako, da se glasi:
»PRILOGA: Kriteriji in merila za sofinanciranje
KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KOČEVJE
Občina Kočevje sofinancira kulturne programe in kulturne projekte z naslednjih področij kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost, plesna dejavnost, folklorna dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, literarna dejavnost, likovna in fotografska dejavnost, založniška dejavnost (izdaja knjig, izdaja zgoščenk), filmska in multimedijska dejavnost.
Za sofinanciranje kulturnih programov občina nameni 65 % razpoložljivih proračunskih sredstev, za sofinanciranje kulturnih projektov 30 % razpoložljivih proračunskih sredstev od tega 5 % za založniško dejavnost. Za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture pa se nameni 5 % razpoložljivih proračunskih sredstev.
A. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV
V okviru tega poglavja so določeni kriteriji in merila za ovrednotenje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in zveze kulturnih društev.
Sofinancira se izvajanja rednih dejavnosti registriranih kulturnih društev in zvez društev, ki imajo sedež v Občini Kočevje.
Društvu, v okviru katerega deluje več sekcij oziroma skupin, se število točk za pavšal za materialne stroške na leto poviša za 50 % za vsako sekcijo oziroma skupino, vendar ne več kot za štiri sekcije oziroma skupine.
I. VOKALNO GLASBENA DEJAVNOST
1. Pevski zbori nad 30 članov (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar zborovodij na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
2. Pevski zbori do 30 članov (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar zborovodij na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
3. Vokalne skupine (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar zborovodij na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
II. INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST
1. Pihalni orkester (prizna se maksimalno 70 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar zborovodij na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
2. Tamburaške skupine (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dva javna nastopa (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar zborovodij na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
3. Druge instrumentalne skupine (prizna se maksimalno 30 vaj na leto in štiri javne nastope)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dva javna nastopa (koncertni ali priložnostni) v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
20 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v občini
200 točk/nastop
5. Izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Izdaja CD, videa, DVD
200 točk/izdaja
10. Število let delovanja
5 točk/leto
III. MAŽORETNA, PLESNA IN FOLKLORNA DEJAVNOST
1. Mažoretne in druge plesne skupine (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije priložnostni javni nastopi v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedene samostojne prireditve v občini
200 točk/nastop
5. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
2. Folklorne skupine (prizna se maksimalno 45 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dva priložnostna javna nastopa v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedene samostojne prireditve v občini
200 točk/nastop
5. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
140 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
IV. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST
1. Gledališke in lutkovne skupine (prizna se maksimalno 30 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dva priložnostna javna nastopa v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Premiera celovečernega gledališkega oziroma lutkovnega dela
300 točk/nastop
5. Premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela
200 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
100 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
V. LITERARNA DEJAVNOST
1. Literarne skupine (prizna se maksimalno 30 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dve javni predstavitvi v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedene samostojne predstave v občini
150 točk/nastop
5. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
105 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
75 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
VI. LIKOVNA IN FOTOGRAFSKA DEJAVNOST
1. Likovne skupine (prizna se maksimalno 30 vaj na leto)
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dve javni predstavitvi v preteklem letu.
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
20 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedene samostojne predstave v občini
150 točk/nastop
5. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
105 točk/nastop
6. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
75 točk/nastop
7. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
8. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
9. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
10. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
11. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
12. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
13. Število let delovanja
5 točk/leto
2. Fotografske skupine
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dve javni predstavitvi v preteklem letu.
1. Pavšal za programske stroške na leto
400 točk
2. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
3. Izvedene samostojne predstave v občini
150 točk/nastop
4. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
105 točk/nastop
5. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
75 točk/nastop
6. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
7. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
8. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
9. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
10. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
11. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
12. Število let delovanja
5 točk/leto
VII. FILMSKA IN MULTIMEDIJSKA DEJAVNOST
1. Filmske in druge skupine s področja multimedijev
Pogoj za sofinanciranje sta najmanj dve javni predstavitvi v preteklem letu.
1. Pavšal za programske stroške na leto
400 točk
2. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
3. Izvedene samostojne predstave v občini
150 točk/nastop
4. Izvedene samostojne predstave izven območja občine
105 točk/nastop
5. Sodelovanje na prireditvi z več udeleženci v občini
75 točk/nastop
6. Promocijski nastopi oziroma gostovanja izven območja občine
100 točk/nastop
7. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju ali festivalu
300 točk/nastop
8. Udeležba na območnem srečanju tovrstnih skupin
100 točk/nastop
9. Udeležba na regijskem srečanju tovrstnih skupin
150 točk/nastop
10. Udeležba na državnem srečanju tovrstnih skupin
200 točk/nastop
11. Izdaja CD, videa, DVD, publikacije (knjiga, zbornik, brošura …)
200 točk/izdaja
12. Število let delovanja
5 točk/leto
VIII. DODATNO TOČKOVANJE
1. Uspešnost društva (za vse programe iz poglavja A)
Skupno število točk se poveča za vrhunske dosežke na državnih in mednarodnih tekmovanjih:
– 20 % se točke povečajo pri uvrstitvi v I. kakovostni razred (za vsako zlato priznanje),
– 10 % se točke povečajo pri uvrstitvi v II. kakovostni razred (za vsako srebrno priznanje),
– 5 % se točke povečajo pri uvrstitvi v III. kakovostni razred (za vsako bronasto priznanje).
Upoštevajo se vsa priznanja, ne glede na kategorijo, pridobljena v letu pred letom razpisa.
2. Najemnina za prostore delovanja društva
Skupno število točk se poveča za društva, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za prostore delovanja društva in plačujejo najemnino, in sicer za 300 točk.
B. MERILA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV
V okviru tega poglavja so določeni kriteriji in merila za vrednotenje posameznega kulturnega projekta, ki ga je na javni razpis prijavil upravičen prijavitelj iz 6. člena tega pravilnika.
Pri izbiri kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji:
– da je prijavljeni projekt namenjen čim širši javnosti,
– da ima opredeljene konkretne cilje,
– da povezuje čim večje število izvajalcev,
– da določa konkretne aktivnosti, izvedbo katerih tudi časovno opredeli,
– da je prijavljeni projekt pomemben za uveljavitev in promocijo Občine Kočevje,
– delež lastnih sredstev,
– sofinanciranje s strani ministrstva, pristojnega za kulturo,
– prijavitelj mora zagotoviti vsaj 30 % delež sofinanciranja iz lastnih in drugih virov,
– da je prijavitelj že organiziral kulturne projekte, ki so bili deležni pozitivnega odziva med obiskovalci in ki so bili visoko ocenjeni s strani domače strokovne javnosti ali na mednarodni ravni,
– da predlagani projekt presega redno dejavnost društva oziroma druge pravne osebe.
Posamezen prijavitelj lahko odda največ dve vlogi.
Pri točkovanju se ne bodo upoštevali projekti, za katera so bila sredstva za sofinanciranje odobrena že v preteklih dveh letih, pa niso bila realizirana.
I. Merila za vrednotenje kulturnih projektov razen projektov na področju založniške dejavnosti:
Pogoj za sofinanciranje je zagotovitev najmanj 30 % lastnih sredstev
MERILA
MAKS. 
Št. TOČK
OBRAZLOŽITEV
ŠTEVILO 
TOČK
1. Vsebina projekta: projekt ima jasno opredeljene cilje in aktivnosti, katerih izvedba je časovno opredeljena 
30 
Aktivnosti so vsebinsko dobro načrtovane 
Ciljna publika je določena 
Število nastopajočih je določeno 
Časovno so aktivnosti opredeljene 
Finančni načrt je narejen 
Cilj je razviden
5
2. Pomemnost projekta k uveljavljanju in promoviranju Občine Kočevje
20 točk
Informiranje je opredeljeno 
Območje izvajanja projekta je jasno določeno 
10 
10
3. Število izvedenih projektov v preteklem letu 
220 točk
na lokalnem nivoju 
na državnem nivoju 
na mednarodnem nivoju
50 
70 
100
4. Delež lastnih sredstev 
20 točk 
– če je ta več kot 40 %
– če je ta do 40 %
20 
10
5. Če je projekt sofinanciran s strani drugih virov 
30 točk
EU sredstva 
Državna sredstva
20 
10
II. Merila za vrednotenje kulturnih projektov na področju založniške dejavnosti:
V okviru teh sredstev se sofinancira izdaja knjig in izdaja zgoščenk.
a) Merila za sofinanciranje izdaje knjige
MERILA
ŠTEVILO 
TOČK
Vsebina knjige se nanaša na Občino Kočevje
20
Do sedaj izdane knjige: 
– do 3
– nad 3
 
10 
20
Naklada: 
– do 300 izvodov
– nad 300 izvodov
 
10 
20
Če je projekt sofinanciran s strani ministrstva, pristojnega za kulturo
 
20
Če je projekt sofinanciran s strani drugih virov (EU, druge državne institucije ali sponzorji)
 
20
b) Merila za sofinanciranje izdaje zgoščenk
MERILA
ŠTEVILO 
TOČK
Število do sedaj izdanih zgoščenk: 
– do 3
– nad 3
 
10 
20
Naklada: 
– do 500 izvodov
– nad 500 izvodov
 
10 
20
Število samostojnih izvajalcev oziroma skupin: 
– do 3
– nad 3
 
10 
20
Če je projekt sofinanciran s strani ministrstva, pristojnega za kulturo
 
20
Če je projekt sofinanciran s strani drugih virov (EU, druge državne institucije ali sponzorji)
 
20
C. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV
Sofinancira se izobraževanje oziroma usposabljanje strokovnih kadrov društva za vodenje in izvedbo različnih kulturnih programov, izvedeno v preteklem letu.
Upravičencu se sofinancira 50 % kotizacije in 50 % izplačila pripadajoče dnevnice. Pri določitvi upravičenosti do dnevnice in višine te se uporabljajo določbe, ki urejajo to področje za javne uslužbence.
Za sofinanciranje teh stroškov se morajo za izplačilo priložiti dokazila o realizaciji usposabljanja (vabilo, potrdilo o prisotnosti na izobraževanju oziroma usposabljanju in račun).
Posamezno društvo lahko uveljavlja stroške za največ dva udeleženca, na največ dveh izobraževanjih oziroma usposabljanjih.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015-3311
Kočevje, dne 26. januarja 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.