Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

112. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 256.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 75/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 7. /redni/ seji dne 23. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava 
1. člen 
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 60/13 in 32/14) se besedilo druge alineje 1. točke 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»1-tedenski za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad od večstanovanjskih objektov«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2013-8
Lendava, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.