Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica, stran 10579.

  
Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica 
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 112/09, 56/11 in 87/14) se v prilogi Merila za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila), v poglavju I. Splošne določbe, črta zadnja alineja drugega odstavka in celotna točka Prednostna razvrstitev športnih panog.
2. člen 
V merilih, poglavje II. Vsebine, se besedilo točke 2.4. Obseg sofinanciranja otroških in mladinskih športnih šol spremeni, tako, da se po novem glasi:
»2.4. Obseg sofinanciranja otroških in mladinskih športnih šol
Program izvajalca se ovrednoti v točkah, na podlagi:
– podatkov, ki jih predloži izvajalec,
– tabel, ki so priloga in sestavni del teh meril,
– korekcijskega faktorja, s katerim se množi izračun dobljen iz tabel.
Individualne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve tekmovalcev v posamezni kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 70% uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so nastopili v kvalifikacijah.
Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor zmanjša za 5%,
– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor zmanjša za 30%.
Kolektivne športne panoge:
Za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor izračuna na podlagi uvrstitve ekipe posamezne kategorije v pretekli sezoni.
Uvrstitev ekipe posamezne kategorije
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju kategorije,
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor kategorije zmanjša za 5%,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka, se korekcijski faktor zmanjša za 30%.«
3. člen 
V merilih, poglavje II. Vsebine, točka 4.1. Kakovostni šport, se v drugem odstavku v tretji alineji, številka »5« nadomesti s številko »6« in v četrti alineji istega odstavka, številka »320« s številko »400«.
4. člen 
V merilih, poglavje III. Razvojne in strokovne naloge v športu, se v celoti črta točka 8.2. Piramida v tekmovalnem športu.
5. člen 
V merilih, poglavje IV. Normativi za vrednotenje športnih panog – tabelarični pregled, se Tabela 1 nadomesti z novo tabelo:
Tabela 1 (število ur vadbe + ur tekmovanj):
U R (V A D B E + T E K M O V A N J)
I.
II.
III.
IV.
V.
Zap. št.
Športna panoga
Tedni
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
člani
1.
SMUČARSKI SKOKI
40
140
210
320
360
400
400
2.
GORSKO KOLESARSTVO
40
140
210
320
360
400
400
3.
ODBOJKA
40
140
210
320
360
400
400
6. člen 
V merilih, poglavje IV. Normativi za vrednotenje športnih panog – tabelarični pregled, se Tabela 2 nadomesti z novo tabelo:
Tabela 2 (število športnikov v skupini):
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
I.
II.
III.
IV.
V.
Zap. št.
Športna panoga
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
Člani
1.
SMUČARSKI SKOKI
6
6
6
6
6
6
2.
GORSKO KOLESARSTVO
6
6
6
6
6
6
3.
ODBOJKA
12
12
12
12
12
12
7. člen 
V merilih, poglavje IV. Normativi za vrednotenje športnih panog – tabelarični pregled, se Tabela 3 nadomesti z novo tabelo:
Tabela 3 (materialni stroški):
MATERIALNI STROŠKI
I.
II.
III.
Zap. št.
Športna panoga
stopnja
stopnja
stopnja
1.
SMUČARSKI SKOKI
85
105
124
2.
GORSKO KOLESARSTVO
100
100
100
3.
ODBOJKA
49
56
64
8. člen 
V merilih, poglavje IV. Normativi za vrednotenje športnih panog – tabelarični pregled, se Tabela 4 (piramida v tekmovalnem športu) in besedilo pod tabelo v celoti črtata.
9. člen 
V merilih, poglavje IV. Normativi za vrednotenje športnih panog – tabelarični pregled, Tabela 6 (vrednost ure v točkah – objekt), Vadišče za gorsko kolesarstvo, se številka »0,5« nadomesti s številko »1,1«.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0001/2009
Žirovnica, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost