Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, stran 10457.

  
Na podlagi 5., 24., 41., 46., 50., 71., 72. in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07 in 55/13) se v drugem odstavku 5. člena za besedilom »Direktive Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. decembra 2011, str. 8)« dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta (EU) 2015/121 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L št. 21 z dne 28. 1. 2015, str. 1)«.
2. člen 
V Prilogi 2 se v točki »(u)« besedilo »‚spółka akcyjna’, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’« nadomesti z besedilom »‚spółka akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘, ‚spółka komandytowo-akcyjna‘«.
V točki »(w)« se besedilo »‚societăți pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’, ‚societăți cu răspundere limitată’« nadomesti z besedilom »‚societăți pe acțiuni‘, ‚societăți în comandită pe acțiuni‘, ‚societăți cu răspundere limitată‘, ‚societăți în nume colectiv‘, ‚societăți în comandită simplă‘«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-775/2015/11
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
EVA 2015-1611-0005
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti