Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3610. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), stran 10389.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-21
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI (ZMinP-A)
1. člen
V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V minimalno plačo se ne vštevajo:
– dodatek za nočno delo,
– dodatek za delo v nedeljo,
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek obračunavanja minimalne plače) 
Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s tem zakonom za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.
3. člen 
(veljavnost zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/15-2/28
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
EPA 729-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti