Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, stran 10137.

  
Na podlagi šestega odstavka 4. člena, osmega odstavka 5. člena, dvanajstega odstavka 7. člena, sedmega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 12. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15 in 75/15) se za šestim odstavkom 5. člena doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena je v primerih izdaje računa za opravljene storitve prek avtomata zaščitna oznaka izdajatelja računa sestavljena iz davčne številke zavezanca, datuma izdaje računa in številke računa. Zaščitna oznaka izdajatelja računa se ustvari v skladu s tehničnimi navodili, objavljenimi na portalu eDavki in se na računu navede v tekstovni obliki.«.
2. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun iz prvega odstavka 12. člena ZDavPR, je v velikosti najmanj 148 x 210 mm (format A5). V primeru premičnega prostora je obvestilo lahko v velikosti najmanj 74 x 105 mm (format A7).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zgornjem delu obvestila je na ozadju, ki je v barvi 355 C po barvni lestvici Pantone, navedeno besedilo »Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.«. Pod besedilom je v obliki QR kode in v obliki besedila zapisan spletni naslov www.fu.gov.si/blagajne. Črke besedila so v beli barvi.«.
3. člen 
Priloga III (Vsebina in oblika obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun) se nadomesti z novo Prilogo III (Vsebina in oblika obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Ne glede na sedmi odstavek 5. člena pravilnika se računi, izdani za opravljene storitve prek avtomatov, do 30. junija 2016 štejejo za potrjene pri davčnem organu, ko zavezanec davčnemu organu pošlje vsaj podatke o davčni številki zavezanca, datumu izdaje računa, zaporedni številki računa in vrednosti za plačilo.
5. člen 
Sedmi odstavek 5. člena pravilnika preneha veljati 31. decembra 2022.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-796/2015/18
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EVA 2015-1611-0156
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost