Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1855. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 4884.

  
Na podlagi 116. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02, 29/03 – razlaga, 100/04, 81/05 in 105/07) sklepajo pogodbene stranke:
1. kot predstavnika delodajalcev:
– Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa minister dr. Peter Gašperšič,
in
– Energetska zbornica Slovenije, ki jo zastopa Marjan Eberlinc, predsednik Energetske zbornice Slovenije,
ter
2. kot predstavnik delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Branko Sevčnikar,
A N E K S  Š T.  4
h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
1. člen
(uvodna določba)
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je bila dne 28. 6. 1996 sklenjena Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02, 29/03 – razlaga, 100/04, 81/05 in 105/07);
– da je v Uradnem listu RS, št. 100/04 objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije;
– da je Uradnem listu RS, št. 81/05 objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije;
– da je v Uradnem listu RS, št. 105/07 objavljen Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, ki določa, da se Vlada Republike Slovenije in predstavniki delojemalcev strinjajo, da se kot stranka kolektivne pogodbe na strani delodajalcev vključi Energetska zbornica Slovenije;
– da je bil sprejet Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).
2. člen
(izstop vlade)
Pogodbene stranke se strinjajo, da z uveljavitvijo tega aneksa Vlada Republike Slovenije izstopa kot pogodbena stranka iz Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije.
3. člen
(stranka na strani delodajalcev)
Pogodbene stranke se strinjajo, da je od uveljavitve tega aneksa dalje stranka Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva na strani delodajalcev Energetska zbornica Slovenije.
4. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2015/2
Ljubljana, dne 14. aprila 2015
EVA 2015-2430-0032
Predstavniki delodajalcev:
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za infrastrukturo
dr. Peter Gašperšič l.r.
minister
 
Energetska zbornica Slovenije
Marjan Eberlinc l.r.
predsednik Energetske zbornice Slovenije
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Branko Sevčnikar l.r.
predsednik
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 5. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-13 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 28/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti