Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1496. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, stran 3991.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 − ZdZPZ) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje in ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 40/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Konoplja se lahko goji za namen pridelave semena za nadaljnje razmnoževanje, za proizvodnjo hrane in pijač, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za pridelavo vlaken, za krmo živali in za druge industrijske namene.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kontrola se opravi v skladu z metodologijo, določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU)«.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vzorčenje se izvede po metodi iz priloge Uredbe 809/2014/EU.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2015-2330-0098
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
Mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti