Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3375. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan, stran 8914.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 45/08 (ZLS-H) in 83/12 (ZLS-H)) in 33. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 27. 10. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Škocjan
I.
Za podžupana Občine Škocjan se imenuje član občinskega sveta Alojz Hočevar, roj. 7. 4. 1962, stanujoč Dule 3, 8276 Bučka.
II.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno pooblasti, predvsem iz področja cestnega gospodarstva, komunalnih zadev, gasilstva in civilne zaščite.
IV.
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od dneva imenovanja.
Št. 032-0014/2014
Škocjan, dne 24. oktobra 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost