Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2822. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, stran 7574.

Na podlagi 1., 2., 3. in 11. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11) se v Prilogi I:
– pod »2. SLUH« 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Za voznike prve skupine gluhost oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja.«;
– pod »7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima duševne motnje (prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij), duševne manjrazvitosti, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje razsodnosti, vedenja in prilagajanja.
Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi oziroma vodi. Če obstaja tveganje za poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujoče stanje, se zmožnost za varno vožnjo motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.«.
2. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2014
Ljubljana, dne 4. junija 2014
EVA 2014-2711-0046
v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica vlade