Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1801. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 4714.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13 in 25/14 – ZFU) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13 in 15/14) se v Prilogi I črtata vrstici:
»
+----------+--------------------+-------------------------+-----+
|B017102  |Davčna uprava RS  |direktor/inšpektor OSM  | 60 |
|     |(DURS)       |             |   |
+----------+--------------------+-------------------------+-----+

+----------+--------------------+-------------------------+-----+
|B017102  |Carinska uprava RS |direktor/inšpektor OSM  | 60 |
|     |(CURS)       |             |   |
+----------+--------------------+-------------------------+-----+
«,
za vrstico:
»
+----------+---------------------+------------------------+-----+
|B017370  |Institut »Jožef   |direktor JRZ/JIZ    | 60 |
|     |Stefan« (IJS)    |            |   |
+----------+---------------------+------------------------+-----+
«
se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----------+--------------------+-------------------------+-----+
|B017102  |Finančna uprava RS |direktor/inšpektor OSM  | 60 |
|     |(FURS)       |             |   |
+----------+--------------------+-------------------------+-----+
«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, črtanje uvrstitev delovnih mest direktorjev Davčne uprave Republike Slovenije in Carinske uprave Republike Slovenije v plačne razrede pa se začne uporabljati 1. avgusta 2014.
Št. 00717-16/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2014-1711-0053
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica