Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1774. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika, stran 4657.

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 17/14) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10).
2. člen
V 4. členu se spremeni:
– dolžina odseka 255011 pod zaporedno številko 1, kjer se »926 m« nadomesti z »910 m«;
– dolžina odseka 255012 pod zaporedno številko 2, kjer se »2.559 m« nadomesti z »2.541 m«;
– v zadnji vrstici »Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Metlika znaša« se »42.297 m (42,297 km)« nadomesti z »42.263 m (42,263 km)«.
3. člen
Pod drugo alinejo »– Mestne ali krajevne ceste (LK):« v 5. členu se:
– za zaporedno številko 36 doda naslednji zapis:
37. 256470 256471 C 255020       Z parc.     266
Trdinova pot I.            4088/3
– v zadnji vrstici »Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Metlika znaša« se »8.929 m (8,929 km)« nadomesti z »9.195 m (9,195 km)«.
4. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-76 (507) z dne 20. 3. 2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-103/2009-12
Metlika, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.