Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 4625.

Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 27. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98, 101/07, 98/08, 54/10 in 53/12) se spremeni besedilo 2. člena tako, da se glasi:
»(1) Vrtci poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
Vrtec Anice Černejeve:
Ime: Vrtec Anice Černejeve.
Sedež: Kajuhova ulica 5, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5,
– Enota vrtca Luna, Ljubljanska cesta 48,
– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21,
– Enota vrtca Bolnišnica, Oblakova ulica 5,
– Enota vrtca Hribček, Hrašovčeva ulica 1.
Vrtec Tončke Čečeve:
Ime: Vrtec Tončke Čečeve.
Sedež: Mariborska cesta 43, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Gaberje, Mariborska cesta 43 a,
– Enota vrtca Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 38,
– Enota vrtca Aljažev hrib, Celestinova ulica 1 a,
– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10,
– Enota vrtca Ljubečna, Kocbekova cesta 40 a, Ljubečna.
Vrtec Zarja:
Ime: Vrtec Zarja.
Sedež: Zagajškova ulica 8, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Živ – Žav, Zagajškova ulica 8,
– Enota vrtca Čira – Čara, Škapinova ulica 6 a,
– Enota vrtca Iskrica, Pucova ulica 3,
– Enota vrtca Ringa raja, Nušičeva ulica 2 c,
– Enota vrtca Mehurček, Cesta v Lokrovec 30.
(2) Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2014.
Št. 0302-16/2012
Celje, dne 27. maja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.