Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1748. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci, stran 4602.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 30. seji dne 8. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci
I.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci, Erjavec Jožefu, rojenemu 22. 9. 1949, stanujočemu Lipovci 68, 9231 Beltinci.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-30-397/V
Beltinci, dne 8. maja 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.