Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1745. Navodilo o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov, stran 4595.

Na podlagi desetega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov
1. člen
To navodilo določa podrobnejši način, po katerem Družba za upravljanje slabih terjatev bank (DUTB) objavi informacije o kreditih neplačnikov iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v svetovnem spletu.
2. člen
DUTB za vsak posamezni kredit iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena ZDIJZ posreduje v svetovni splet podatke v obliki in z vsebino kot je določena v prilogah 1. in 2., ki sta sestavni del teh navodil.
Za podatke iz druge alineje petega odstavka 6.a člena ZDIJZ mora DUTB objaviti v svetovnem spletu opozorilo, da podatki o članstvu oseb v organih, navedenih v prilogi 2. tega navodila, ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita.
3. člen
Podatke iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka 6.a člena ZDIJZ, ki jih banke posredujejo DUTB, morajo banke hkrati posredovati tudi Banki Slovenije.
4. člen
Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik Sveta Banke Slovenije