Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1600. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, stran 4220.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena in v zvezi z 68. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04) se za drugim odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Potek mej lovišč s posebnim namenom po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji je določen na karti merila 1:900.000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-24/2014
Ljubljana, dne 29. maja 2014
EVA 2014-2330-0138
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost