Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014

Kazalo

1284. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, stran 3625.

Na podlagi 36., 39. in 87. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US in 111/13 – ZMEPIZ-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
I
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2014 za v tem letu uveljavljene pokojnine 762,76 eurov ali 558,34 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US in 111/13 – ZMEPIZ-1; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2014 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3051,04 eurov ali 2233,36 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III
Najnižja pokojnina znaša od 1. januarja 2014 za v tem letu uveljavljene pokojnine 198,32 eurov.
IV
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2014, se odmerijo od osnove najmanj v višini 436,68 eurov.
Nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2014, lahko znaša največ 1746,72 eurov.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2014/4-3
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
EVA 2014-2611-0029
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik