Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014

Kazalo

1283. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine, stran 3625.

Na podlagi 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US in 111/13 – ZMEPIZ-1) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
I
Od 1. januarja 2014 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 89,24 eurov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljeno v istem obdobju, pa največ 1.746,72 eurov.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2014/4-3
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
EVA 2014-2611-0028
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik