Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1054. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 3041.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 9. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v marcu 2014, pod št. projekta 302/14, izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN meri 17,62 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Levec: 1455/197, 1455/198, 1455/202, 1455/206, 1455/211, 1455/212, 1455/213, 1455/217, 1455/252, 1555/253, 1455/254, 1455/255, 1455/256, 1455/258, 2455/261, 1455/262, 1455/263, 1455/268, 1455/275, 1455/276, 1455/284, 1455/285, 1455/286, 1455/295, 1455/296, 1455/303, 1455/304, 1455/311, 1455/312, 1455/313, 1455/314, 14557316, 1455/329, 1455/331, 1455/332, 1455/333, 1455/334, 1455/335, 1455/336, 1455/337, 1455/338, 1465/1, 1465/7, 1519, 1520.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo trajala od 18. 4. do 6. 5. 2014. Dne 23. 4. 2014, ob 16.00, uri bo izvedena javna obravnava OPPN v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2014
Žalec, dne 9. aprila 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.