Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

948. Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, stran 2810.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 23. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13 in 58/13), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznam javnih poti (JP) dodajo naslednje javne poti (JP):
»
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek| Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka|odseka| odseka | odseka|uporabe| dolžina |
|  |    |    |   |    |  v  |    | odseka v|
|  |    |    |   |    | občini|    | sosednji|
|  |    |    |   |    | (m) |    | občini |
|  |    |    |   |    |    |    |  (m)  |
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
| 126| 650301 | 150060|Obrtna| p.705/7| 502 |  v  |     |
|  |    |    |cona I|    |    |    |     |
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
| 127| 650302 | 650301|Obrtna|p.705/18|  97 |  v  |     |
|  |    |    | cona |    |    |    |     |
|  |    |    | II |    |    |    |     |
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
| 128| 650303 | 650301|Obrtna|p.705/27|  73 |  v  |     |
|  |    |    | cona |    |    |    |     |
|  |    |    | III |    |    |    |     |
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
| 129| 650311 | 650030| Moste| HŠ 63a |  42 |  v  |     |
|  |    |    | 65a -|    |    |    |     |
|  |    |    | Moste|    |    |    |     |
|  |    |    | 63a |    |    |    |     |
+----+--------+-------+------+--------+-------+-------+---------+
| 130| 650312 | 650030| Moste| HŠ 63b |  36 |  v  |     |
|  |    |    | 63 – |    |    |    |     |
|  |    |    | Moste|    |    |    |     |
|  |    |    | 63b |    |    |    |     |
+----------------------------+----------------------------------+
|              |SKUPAJ:   31.262 m       |
+----------------------------+----------------------------------+
«
v……….vsa vozila
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2014-70 z dne 18. 3. 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0009/2006
Breznica, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost