Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996

Kazalo

3110. Sklep o javni razgrnitvi kartografskega gradiva in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, stran 4514.

V skladu z določili 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 24. člena statuta Občine Lendava je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 9. 1996 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Javno se razgrne kartografsko gradivo in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava.
2. člen
Gradivo iz 1. člena tega sklepa se razgrne za 30 dni v prostorih Občine Lendava – velika sejna soba in Vaškega doma v Dolgi vasi.
3. člen
Podjetja, društva, civilnopravne osebe in občani lahko v času javne razgrnitve podajo pismene pripombe na sedežu Občine Lendava ali županu Občine Lendava Kocon Jožefu.
4. člen
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne razprave. Datum in mesto javnih razprav bo objavljen naknadno v Krajevni skupnosti Lendava in Dolga vas na običajen način.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.