Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

712. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, stran 2368.

Minister za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 10. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13 in 46/13) izdaja
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1. točka
V 1. točki Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 90/11, 38/12 in 91/13) se v tabeli Razvojni oddelki vrtcev za razvojni oddelek »Vrtec Antona Medveda Kamnik« doda razvojni oddelek »Vrtec Ivančna Gorica«.
2. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2014
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2014-3330-0007
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport
 
Soglasje sindikatov:
 
Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.

AAA Zlata odličnost