Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

503. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 1703.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 8/10 - ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl. US, 96/08, 36/09 in 102/11) se tretji in četrti odstavek 1. člena spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ta uredba ureja ukrepe za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja tistih živalskih vrst, ki so v interesu Evropske unije, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193).
(4) Ta uredba ureja živalske vrste, ki so predmet obravnave okoljske odgovornosti, v skladu z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 66).«.
2. člen
V prilogi 1 se v preglednici poglavja B za vrstico »CRICETIDAE, HRČKI« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+----------------+----------------+-------------+
|        |        |Dinaromys    |       |
|        |        |bogdanovi    |       |
+---------------+----------------+----------------+-------------+
                                «.
Za vrstico »Polyommatus eroides« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+----------------+----------------+-------------+
|        |        |Proterebia afra |       |
|        |        |dalmata     |       |
+---------------+----------------+----------------+-------------+
                                «.
3. člen
V prilogi 2 se v preglednici poglavja B za vrstico »CRICETIDAE, HRČKI« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Dinaromys    |   |    |
|        |        |bogdanovi    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »LACERTIDAE, KUŠČARICE« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
|       |        |Dinarolacerta  |   |    |
|       |        |mosorensis   |   |    |
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Vipera ursinii, mali gad« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Vipera ursinii |   |*   |
|        |        |macrops     |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Salmo salar, atlantski losos« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------+----------------+----------------+-------+------+
|       |        |Salmothymus   |    |   |
|       |        |obtusirostris  |    |   |
+--------------+----------------+----------------+-------+------+
                                «.
Za vrstico »Anaecypris hispanica« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------+----------------+----------------+-------+------+
|       |        |Aulopyge    |    |   |
|       |        |huegelii    |    |   |
+--------------+----------------+----------------+-------+------+
                                «.
Za vrstico »Barbus comiza« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
|       |        |Chondrostoma  |   |    |
|       |        |knerii     |   |    |
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Chondrostoma lusitanicum« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Chondrostoma  |   |    |
|        |        |phoxinus    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Scardinius graecus« se dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Squalius    |   |    |
|        |        |microlepis   |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Squalius    |   |    |
|        |        |svallize    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »GOBIIDAE, GLAVOČI, KAPIČI« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Knipowitschia  |   |    |
|        |        |croatica    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Polyommatus eroides« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Proterebia   |   |    |
|        |        |afra dalmata  |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
4. člen
V prilogi 6 se v preglednici poglavja B za vrstico »CRICETIDAE, HRČKI« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Dinaromys    |   |H, R  |
|        |        |bogdanovi    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Salmo salar, atlantski losos, H« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Salmothymus   |   |H   |
|        |        |obtusirostris  |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Anaecypris hispanica, H, R« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Aulopyge    |   |H   |
|        |        |huegelii    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Barbus comiza, H« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Chondrostoma  |   |H   |
|        |        |knerii     |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Chondrostoma lusitanicum, H« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
|       |        |Chondrostoma  |   |H   |
|       |        |phoxinus    |   |    |
+--------------+----------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Scardinius graecus, H« se dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Squalius    |   |H   |
|        |        |microlepis   |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Squalius    |   |H   |
|        |        |svallize    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »GOBIIDAE, GLAVOČI, KAPIČI« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Knipowitschia  |   |H   |
|        |        |croatica    |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
Za vrstico »Polyommatus eroides« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
|        |        |Proterebia afra |   |H, R  |
|        |        |dalmata     |   |    |
+---------------+---------------+----------------+------+-------+
                                «.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-9/2014
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2014-2330-0121
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti