Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

479. Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, stran 1621.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12) se v 4. členu:
- pod zaporedno številko 24 zapis »ŽDINJA VAS« nadomesti z »VINJA VAS«,
- pod zaporedno številko 56 zapis »1.279 - Šmarješke Toplice« nadomesti s »1.274 m -Šmarješke Toplice«,
- pod zaporedno številko 57 zapis »2.032 - Šmarješke Toplice« nadomesti z »2.015 - Šmarješke Toplice«.
2. člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »mesto Novo mesto« se:
- pod zaporedno številko 22 zapis »108« nadomesti s »97«,
- črta zapis pod zaporedno številko 70,
- črta zapis pod zaporedno številko 75,
- pod zaporedno številko 94 zapis »79« nadomesti z »72«,
- pod zaporedno številko 124.1 doda naslednji zapis:
+------+--------+--------+---------------+-----+-----+----+-----+
| 124.1| 799185 | 799181 |KRAJČEVA ULICA |HŠ 21| 44 | V |   |
+------+--------+--------+---------------+-----+-----+----+-----+
- pod zaporedno številko 148 zapis »HŠ 32« nadomesti s »HŠ 40« ter zapis »189« nadomesti s »123«,
- pod zaporedno številko 326.1 doda naslednji zapis:
+------+---------+------+------------------+------+-----+---+---+
| 326.1| 799557 | 105 |BELOKRANJSKA   |HŠ 74 | 427 | V |  |
|   |     |   |CESTA       |   |   |  |  |
+------+---------+------+------------------+------+-----+---+---+
- v zadnji vrstici tabele zapis »62.248« nadomesti z »62.388«.
3. člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »ostala naselja« se:
- pod zaporedno številko 90 zapisi »JEVŠEVCA« nadomesti s »PRISTAVA«, zapis »HŠ 33« nadomesti z »295121« in zapis »541« nadomesti s »1.773«,
- pod zaporedno številko 109 zapis »HŠ 4A« nadomesti s »HŠ 2« in zapis »1.521« nadomesti s »1.426«,
- pod zaporedno številko 135.1 doda naslednji zapis:
+------+---------+--------+--------------+-----+------+-----+---+
| 135.1| 794512 | 794511 |HRUŠICA -   | 668 | 629 | V |  |
|   |     |    |GABRJE    |   |   |   |  |
+------+---------+--------+--------------+-----+------+-----+---+
- pod zaporedno številko 184 zapis »212« nadomesti s »148«,
- pod zaporedno številko 186 zapis »295133« nadomesti z »295151« in zapis »644« nadomesti s »664«,
- pod zaporedno številko 195 zapis »795481« nadomesti z »HŠ NH« in zapis »182« nadomesti s »87«,
- črta zapis pod zaporedno številko 210,
- pod zaporedno številko 225.1 doda naslednji zapis:
+------+---------+--------+---------+--------+-----+------+-----+
| 225.1| 795812 | 295221 |GUMBERK | HŠ 6a | 56 |  V |   |
+------+---------+--------+---------+--------+-----+------+-----+
- črta zapis pod zaporedno številko 228.1,
- pod zaporedno številko 250.1 doda naslednji zapis:
+-------+--------+--------+---------+-----------+------+-----+--+
| 250.1 | 796102 | 796101 |LESKOVEC |KON. ASFALT| 91 | V | |
+-------+--------+--------+---------+-----------+------+-----+--+
- pod zaporedno številko 251 zapis »796101« nadomesti s »HŠ 6« in zapis »217« nadomesti s »156«,
- pod zaporedno številko 255.1 doda naslednji zapis:
+-------+-------+--------+-----------+--------+------+-----+----+
| 255.1 | 796172| 295221 |ŠENTPETER | HŠ 6 | 64 | V |  |
+-------+-------+--------+-----------+--------+------+-----+----+
- črta zapis pod zaporedno številko 264,
- pod zaporedno številko 298 zapis »KOTI« nadomesti s »KOTI-TRŠKA GORA« in zapis »289« nadomesti z »297«,
- črta zapis pod zaporedno številko 303,
- črta zapis pod zaporedno številko 309,
- pod zaporedno številko 311 zapis »796851« nadomesti z »ZIDANICA« in zapis »522« nadomesti z »283«,
- pod zaporedno številko 347 zapis »HŠ 290« nadomesti s »HŠ 286« in zapis »257« nadomesti s »113«,
- pod zaporedno številko 345 zapis »HŠ 56b« nadomesti s HŠ 52« in zapis »396« nadomesti z »291«,
- pod zaporedno številko 356.1 doda naslednji zapis:
+-------+--------+--------+--------------+-----+------+----+----+
| 356.1 | 797382 | 797381 |HERINJA VAS  |HŠ 5 | 56 | V |  |
+-------+--------+--------+--------------+-----+------+----+----+
- pod zaporedno številko 361.1 doda naslednji zapis:
+------+--------+-------+------+----------+------+-----+--------+
| 361.1| 797442 |797441 |PAHA | KRIŽIŠČE | 78 | V |    |
+------+--------+-------+------+----------+------+-----+--------+
- pod zaporedno številko 368 zapis »HŠ 6« nadomesti s »HŠ 3« in zapis »1.260« nadomesti s »1.181«,
- črta zapis pod zaporedno številko 370,
- pod zaporedno številko 374.1 doda naslednji zapis:
+------+-------+----+-------------+-------+------+---+----------+
| 374.1| 798961| 448|OTOČEC -   |295351 | 1.764| V |  575 - |
|   |    |  |DOLENJE   |    |   |  | Šmarješke|
|   |    |  |KRONOVO   |    |   |  | Toplice |
+------+-------+----+-------------+-------+------+---+----------+
- v zadnji vrstici tabele zapis »166.968« nadomesti s »168.582«.
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-28(507) z dne 12. 2. 2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Novo mesto, dne 13. februarja 2014
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina