Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

189. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014, stran 565.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki, kot predstavniki delodajalcev:
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije
na strani delodajalcev
in
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
na strani delojemalcev
sklepata:
K O L E K T I V N O P O G O D B O
za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12) prenehala veljati 31. 12. 2012 in se prenehala uporabljati 31. 12. 2013;
– da imata pogodbeni stranki interes ohraniti pravno ureditev iz Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12) še za eno leto.
2. člen
Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev ter pravic in obveznosti pogodbenih strank se uporabljajo:
– določbe normativnega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12) ter
– obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12), kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega dela te kolektivne pogodbe.
3. člen
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati in uporabljati pa se prične prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 velja in se uporablja do 31. 12. 2014.
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
Za delodajalce
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
Predsednik Upravnega odbora
Janko Pirkovič l.r.
 
Predsednik sekcije
pri Združenju za promet
Jože Baškovič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
Martin Mlakar l.r.
 
Za delojemalce
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 1. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005/63 o tem, da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/6.