Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3240. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 9682.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in tretjega odstavka 29. člena Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777 EUR/kg.
1.1 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg. Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na osebo mesečno.
1.2 Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg. Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec, to je 0,2570 EUR na osebo mesečno.
2. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg. Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec, to je 0,6244 EUR na osebo mesečno.
3. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3.1 Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg. Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec, to je 0,8685 EUR na osebo mesečno.
3.2 Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg. Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec, to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).
Št. 01101-19/2013-2
Šempeter pri Gorici, dne 17. oktobra 2013
Župan
Občine Šempeter
mag. Milan Turk l.r.