Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2747. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 8571.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11 in 35/12) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
– državni sekretar/ka za kmetijstvo, predsednik/ca;
– Tadeja Kvas Majer, članica; Alenka Šesek, namestnica;
– Janja Kokolj Prošek, članica; Martin Gosenca, namestnik;
– Andrej Bibič, član; Breda Ogorelec, namestnica;
b) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Igor Ahačevčič, član; Alenka Ivačič, namestnica;
– Branka Grdiša, članica; Mateja Koren, namestnica;
c) Ministrstvo za finance
– Špela Perme, članica;
d) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Darko Sajko, član; Marlen Skarlovnik, namestnica;
– mag. Igor Strmšnik, član; Tea Pirih, namestnica;
e) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
– Milena Končina, članica;
f) Ministrstvo za kulturo
– Irena Marš, članica; Barbara Mlakar, namestnica;
g) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– mag. Tatjana Pezdir, članica; Damijana Ilc, namestnica;
h) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
– Marko Logonder, član; Damijan Uranker, namestnik;
i) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
– mag. Mateja Kovač, članica;
j) Statistični urad Republike Slovenije
– Irena Žaucer, članica; Barbara Kutin Slatnar, namestnica;
k) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– mag. Mateja Žvikart, članica; mag. Martina Kačičnik Jančar, namestnica;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije
– Nina Barbara Križnik, članica; dr. Tatjana Zagorc, namestnica;
b) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
– Vlasta Markoja, članica; mag. Larisa Vodeb, namestnica;
c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
– Danilo Potokar, član; dr. Jernej Demšar, namestnik;
d) Zadružna zveza Slovenije
– mag. Anita Jakuš, članica; Bojana Jerina, namestnica;
e) Sindikat kmetov Slovenije
– Marjan Gorenc, član; Stane Glač, namestnik;
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– dr. Damijan Denac, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;
b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
– Boris Fras, član; Primož Krišelj, namestnik;
c) Ekosocialni forum
– Jože Osterc, član; Barbara Trunkelj, namestnica;
d) Zveza kmetic Slovenije
– Irena Ule, članica; Jožica Gričnik, namestnica;
e) Zveza slovenske podeželske mladine
– Rok Roblek, član; Mojca Kramberger, namestnica;
f) Čebelarska zveza Slovenije
– Anton Tomec, član; Lidija Senič, namestnica;
g) Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Venčeslav Tušar, član; Milan Bizjan, namestnik;
h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja
– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;
i) Zveza potrošnikov Slovenije
– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije
– Jožef Merkuš, član; mag. Boštjan Glažar, namestnik;
b) Skupnost občin Slovenije
– mag. Karin Jurše, članica; Lidija Šipek, namestnica.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-44/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica