Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2747. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
2748. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
2749. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

MINISTRSTVA

2750. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
2751. Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
2752. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije
2753. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD”

BANKA SLOVENIJE

2754. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
2755. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic
2756. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2757. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
2758. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

OBČINE

Braslovče

2759. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA19 – Parižlje (Kamplin-Pentek)

Dobje

2760. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2013

Mirna Peč

2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 2. rebalans 2013
2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. spremembe
2763. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč
2764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Mirna Peč

Rogatec

2765. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti