Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

562. Popravek Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, stran 2318.

Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12), Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 102/12) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 58/07, s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Naklo na 15. redni seji dne 6. 2. 2013 sprejel
P O P R A V E K
Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 102/12)
1. člen
1. člen Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 102/12) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo) se na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) pri plačilu nadomestila za zazidana stavbna zemljišča upošteva delna ali celotna oprostitev plačila nadomestila, in sicer:
a. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen, za poslovne dejavnosti pod zap. št. II, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12):
– za I. območje: 15 % oprostitev,
– za II. območje: 35 % oprostitev,
– za III. območje: 27 % oprostitev in
– za IV. območje: 38 % oprostitev.
Pri tem velja posebna oprostitev za objekte in površine, namenjene poslovni dejavnosti kmetijstva, in sicer:
– za kmetijske objekte: 95 % oprostitev,
– za kmetijske površine in objekte iz osmega odstavka 8. člena tega odloka: 100 % oprostitev,
– za spremljevalni poslovni namen: 100 % oprostitev.
b. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen za poslovne dejavnosti pod zap. št. III, iz 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12):
– za II. območje: 25 % oprostitev,
– za III. območje: 10 % oprostitev in
– za IV. območje: 25 % oprostitev.
c. Za opuščene objekte, določene v 3. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo velja 95 % oprostitev. Oprostitev ne velja za dodatno število točk, ki se jih obračuna za opuščene objekte, ki ogrožajo zdravje in varnost občanov, skladno z določili 10. in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo.
2. člen
Ta popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati prvi dan po objavi.
Št. 422-0010/2012-15
Naklo, dne 6. februarja 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.