Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

551. Pravilnik o merilih za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Logatec, stran 2300.

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 19. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Logatec
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Logatec za volitve, ki potekajo na območju Občine Logatec, razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere pa je višina nadomestila določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
2. člen
Višini nadomestila po tem pravilniku določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Logatec najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne enote),
– število volišč, potrebnih za izvedbo volitev,
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo.
3. člen
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena pripada članom volilnih organov, zaradi dela v volilnih organih, enkratno nadomestilo v znesku med 70% do 100% nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
4. člen
V primeru potrditve in ugotovitve nadomestnega mandata člana Občinskega sveta Občine Logatec pripada članom občinske volilne komisije nadomestilo v višini sejnine, ki je določena za člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta.
5. člen
Nadomestila po tem pravilniku se izplačajo najkasneje 30 dni po zaključku volitev.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-1
Logatec, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost