Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

152. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2013, stran 498.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 113. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 28. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do 30. marca 2013.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/11, 20/12 in 85/12).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2012.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2012.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 007-001/2013-1
Miren, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost