Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012

Kazalo

3844. Pravilnik o spremembi Pravilnika o komercialnih ribnikih, stran 10331.

Na podlagi 38. člena in šestega odstavka 51. člena ter za izvrševanje 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o komercialnih ribnikih
1. člen
V Pravilniku o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07) se v prvem odstavku 2. člena 3. točka črta.
Dosedanje 4. do 8. točka postanejo 3. do 7. točka.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-458/2012
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-2330-0232
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje