Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3439. Sprememba Poslovnika občinskega sveta, stran 8941.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) ter 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 14. seji dne 8. 11. 2012 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03 in 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) se v 57. členu v drugi alineji tretjega odstavka za besedo »podjetij« črta besedilo », kjer občina ni ustanoviteljica ali soustanoviteljica,«.
2. člen
Sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002
Breznica, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost