Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2125. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, stran 5277.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena v povezavi s četrtim odstavkom 20. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.
(2) Program strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe. Program strokovnega izpopolnjevanja velja tudi kot obdobni program strokovnega izpopolnjevanja. Vsebina programa se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(prehodne določbe)
(1) Varnostnik, ki v času uveljavitve te odredbe že opravlja naloge prevoza in varovanja gotovine in drugih vrednostnih pošiljk, se mora izpopolniti v skladu s programom iz priloge 1 v 24 mesecih od uveljavitve te odredbe.
(2) Varnostnik, ki opravlja naloge prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, se mora vsakih pet let udeležiti strokovnega izpopolnjevanja v skladu s programom iz priloge 1 in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
(3) Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 30 dni pred izvedbo programa strokovnega izpopolnjevanja ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, posredujejo v pregled strokovno gradivo za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-150/2012/17
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-1711-0026
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve