Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

275. Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register, stran 628.

Na podlagi sedmega odstavka 63. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09 in 78/11) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vpisa potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij (v nadaljnjem besedilu: register) ter organizacijske, tehnične in prostorske pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za vpis v register.
2. člen
(register)
(1) Register vodi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo v registru potrošniških organizacij vodi evidenco potrošniških organizacij.
(3) Podatki, vpisani v register, so javni.
3. člen
(pogoji)
Potrošniška organizacija mora za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registrirana kot društvo ali zavod ali druga organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in so jo ustanovili potrošniki zaradi varstva svojih pravic;
– je nevtralna ter neodvisna od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– razpolaga z ustrezno opremljenimi poslovnimi prostori, pri čemer se stanovanje ne šteje kot poslovni prostor;
– ob vhodu v poslovni prostor mora imeti na vidnem mestu napis z navedbo imena organizacije in uradnih ur;
– ima vzpostavljeno delujočo spletno stran;
– v okviru svojega dela ima določene uradne ure ter opredeljene načine in poti komuniciranja s potrošniki;
– potrošniku zagotavlja varstvo njegovih osebnih podatkov.
4. člen
(postopek vpisa)
(1) Potrošniška organizacija vloži vlogo za vpis v register pri ministrstvu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke oziroma so ji priložene naslednje priloge:
– odločbo oziroma drugo dokazilo o registraciji društva, zavoda ali druge organizacije;
– ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za zastopanje;
– izjavo o nevtralnosti ter neodvisnosti od interesov ponudnikov blaga in storitev;
– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi prostori in sicer pogodbo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov;
– dokazilo o napisu imena organizacije in uradnih ur ob vhodu v poslovni prostor;
– izjavo o načinu in poteh komuniciranja s potrošniki;
– dokazilo o delovanju spletne strani.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za vpis v register, ministrstvo izda odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, in na podlagi odločbe opravi vpis v register.
5. člen
(vpis v evidenco)
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bil vpis opravljen;
– ime potrošniške organizacije;
– podatki o registraciji društva, zavoda ali druge organizacije;
– sedež organizacije;
– temeljni akt društva, zavoda ali druge organizacije (datum, številka);
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je bil opravljen izbris organizacije.
6. člen
(sprememba podatkov)
O vsaki spremembi podatkov, določenih s tem pravilnikom, mora vpisana potrošniška organizacija obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v evidenco.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-431/2011/8
Ljubljana, dne 26. januarja 2012
EVA 2011-2111-0101
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti