Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

325. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinski svet, stran 708.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 1. 12. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
Ugotovi se, da je mag. Milošu Preglu, zaradi odstopa z dne 2. 11. 2011, prenehal mandat občinskega svetnika ter predsednika Odbora za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo.
Potrdi se mandat Tatjani Mulej, rojeni 5. 6. 1954, stanujoči Rodine 3, 4274 Žirovnica, za članico občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, ki je dne 23. 11. 2011 pisno sporočila, da sprejema funkcijo občinske svetnice za preostanek mandatne dobe.
Št. 032-0003/2010
Breznica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.