Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

130. Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice, stran 288.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kakovosti medice in peneče medice
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje proizvodnje ter minimalne zahteve glede kakovosti in označevanja, ki jih morajo v prometu izpolnjevati medica in peneča medica (v nadaljnjem besedilu: medene pijače).
2. člen
(postopek informiranja in klavzula)
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
3. člen
(označevanje)
Predpakirane medene pijače morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
(medica)
(1) Kot medica ali medeno vino se označi alkoholna pijača, proizvedena iz raztopine medu in vode, ki jo izpostavimo procesu fermentacije s kvasovkami. Vsebuje od 9,0 do 15,0 vol. % alkohola.
(2) Glede na ostanek neprevretega sladkorja medico označimo kot:
– suho, če vsebuje do 75 g invertnega sladkorja/l,
– polsladko, če vsebuje več kot 75,1 do 100 g invertnega sladkorja/l, ali
– sladko, če vsebuje več kot 100,1 g invertnega sladkorja/l.
(3) Medici se lahko doda žveplov dioksid. Skupno žveplo ne sme presegati 200 mg/l, prosto pa 40 mg/l.
5. člen
(peneča medica)
(1) Kot peneča medica ali peneče medeno vino se označi alkoholna pijača, proizvedena iz raztopine medu in vode, ki jo izpostavimo procesu fermentacije s kvasovkami. Sekundarna fermentacija poteka po klasični metodi v steklenicah. Vsebuje od 9,5 do 15,0 vol. %. Minimalni tlak peneče medice mora biti najmanj 3,0 bara.alkohola.
(2) Glede na ostanek neprevretega sladkorja označimo penečo medico kot:
– suho, če vsebuje do 25g invertnega sladkorja/l,
– polsuho, če vsebuje več kot 25,1 g in do 35 g invertnega sladkorja/l,
– polsladko, če vsebuje več kot 35,1 g in do 45 g invertnega sladkorja /l, ali
– sladko, če vsebuje več kot 45,1 g invertnega sladkorja/l.
(3) Peneči medici se lahko doda žveplov dioksid. Skupno žveplo ne sme presegati 180 mg/l, prosto pa 40 mg/l.
6. člen
(prehodno obdobje)
(1) Medene pijače morajo biti proizvedene in označene v skladu z zahtevami iz tega pravilnika najpozneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so medica in peneča medica, ki so proizvedene ali pa se je proizvodnja začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, lahko v prometu do porabe zalog.
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-385/2010
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2010-2311-0196
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti