Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4996. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, stran 14993.

Na podlagi petega odstavka 30. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 in 77/11) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa kadrovske, izobrazbene, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična ali pravna oseba za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: dajalec kreditov) ter obliko, vsebino in način ravnanja z nalepko, ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kreditov izda Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedilom »in vsaj eno zaposleno osebo« doda besedilo »z vsaj polovičnim delovnim časom.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »pogoje iz 2. in prejšnjega člena tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »pogoje iz 2., 3. in prejšnjega člena tega pravilnika.«.
V drugem odstavku se beseda »urada« nadomesti z besedo »ministrstva«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda »Urad« nadomesti z besedo »Ministrstvo«, zadnji stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Pod tem napisom je na modri podlagi izpisano v zlati barvi »Ministrstvo za gospodarstvo.«.
5. člen
V 9. in 10. členu se beseda »urad« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ministrstvo v petinštiridesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika na sedež dajalca kreditov, ki ima že pridobljeno dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, posreduje novo nalepko oziroma ustrezno število novih nalepk, če dajalec kreditov posluje v več organizacijskih enotah.
Dajalec kreditov mora nalepke, s katerimi je dokazoval pridobitev dovoljenja s strani Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, odstraniti iz poslovnih prostorov in jih vrniti ministrstvu ter nalepiti nove nalepke v roku štirinajstih dni po njihovem prejemu.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-422/2011/11
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-2111-0095
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti