Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica, stran 13927.

Na podlagi 18. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
1. člen
V 1. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »sofinanciranje izvedenih turističnih« črta besedna zveza »in drugih.
2. člen
V 4. členu se v prvem stavku črtajo druga in tretja alineja »organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica« in »krajevne skupnosti v Občini Sevnica«.
3. člen
V 15. členu se pod opombe doda 4. točka z naslednjim besedilom:
»4. Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote. Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine.«
4. člen
V 15. členu se pod opis kriterija III. Varovanje etnološke dediščine v oklepaju za besedno zvezo stanovski dogodki doda vejica in besedilo: »čistilne akcije«.
5. člen
V 15. členu se iz meril in kriterijev za vrednotenje turističnih prireditev se odstrani celotna točka in besedilo pod navedeno točko »VII. OBJAVA V LETNEM KOLENDARJU«.
6. člen
V 19. členu se za drugo alinejo doda naslednje besedilo:
»– da izvajalec ni dostavil letnega poročila o izvedbi turističnih prireditev z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti,«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0007/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.