Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4003. Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, stran 12257.

Na podlagi trinajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo
1. člen
V Uredbi o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09) se 1. točka Priloge I spremeni tako, da se glasi:
»1. Pravila za določanje referenčne cene električne energije
Referenčna cena električne energije se določi na podlagi cenovnega modela, ki upošteva cene tržnih produktov na Evropski energetski borzi EEX v Leipzigu za prihodnje leto in ceno čezmejnih prenosnih zmogljivosti na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.
Referenčna cena električne energije se izračuna po naslednjem cenovnem modelu:
C(ElRef) = PBYF + AC(APG→ELES) V zgornjem modelu je:
C(ElRef)    referenčna cena električne energije v
        EUR/MWh
PBYF      cena produkta »Phelix Baseload Year Futures«
        na borzi EEX(1) za prihodnje leto v EUR/MWh
AC(APG›ELES)  zadnja objavljena letna avkcijska cena za
        čezmejne prenosne zmogljivosti na dan 25.
        oktober na meji med Republiko Slovenijo in
        Republiko Avstrijo, ki jo objavi na svoji
        uradni spletni strani CAO (Central
        Allocation Office) (2)
         med rezultati letnega avkcijskega procesa.
Pri določitvi PBYF se uporabi povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta za zadnjih 10 trgovalnih dni pred 25. oktobrom.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Referenčno ceno električne energije za leto 2012 objavi Agencija za energijo na svoji uradni spletni strani v roku desetih dni po uveljavitvi te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-25/2011
Ljubljana, dne 17. novembra 2011
EVA 2011-2111-0085
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) http://www.eex.com/en /Market/Data/Trading/Data /Power/Phelix/Futures | Derivatives
(2) https:// www.central-ao.com /index.php?option =com_content& view=article&id= 185&Itemid=201

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti