Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3886. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, stran 11793.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in tretjega odstavka 80.a člena in drugega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 11. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
S K L E P
1.
Občinski svet sprejme Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, vključno z dodatno točko:
Pridobivanje in razpolaganje s finančnim premoženjem občine.
Občina Šempeter - Vrtojba, ki je družbenik družbe RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, proda del poslovnega deleža, Občini Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga in sicer v višini 3,01% osnovnega kapitala RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, za skupno dogovorjeno kupnino 263,6797 EUR.
2.
O pravnem poslu ravnanja s finančnem premoženjem občine, odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-23/2011-11
Šempeter pri Gorici, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti